Servicii

Asistenţă în întocmirea documentaţiei pentru un credit

Dacă firma dvs. doreşte să acceseze un credit de investiţii sau pentru capital de lucru, vă putem ajuta prin:

  • întocmirea unui plan de investiţii aferent proiectului
  • calculul rentabilităţii proiectului şi fundamentarea creditului solicitat
  • calculul necesarului de capital de lucru al firmei, şi propunerea unei soluţii de finanţare

Un dosar de credit bine fundamentat are şanse mai mari de aprobare la bancă, în forma dorită.

Due diligence în scopuri financiare

  • investigarea şi analiza companiei, fie vorba de o achiziţie, fuziune sau parteneriat nou 
  • "radiografia" firmei din punct de vedere financiar, cu plusuri şi minusuri
  • propuneri în scopul îmbunătăţirii activităţii şi a proceselor existente

Audit intern

  • auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă, menită să creeze valoare adăugată şi să îmbunătăţească procesele unei organizaţii
  • ajută compania în atingerea obiectivelor prin introducerea unui sistem eficient de evaluare a riscului şi prin controlul sporit al activitaţilor