Adatvédelmi záradék

Conţinutul siteului www.finfocus.ro este in administrarea companiei S.C. BARANTA S.R.L. cu sediul în judetul Cluj, sat Gheorghieni, nr.81, înscrisă în Registrul Comerţului la numărul J12/2198/2009 şi care poate fi contactată la numărul de telefon 0726.284.296 sau la adresa de e-mail office.bitai@gmail.com .

Conţinutul siteului nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al S.C. BARANTA S.R.L.

Prin utilizarea acestui site sau a serviciilor oferite de companie se înţelege că aţi citit şi acceptat integral termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului şi a produselor prezentate şi comercializate de companie.

Toate informaţiile furnizate de către utilizatorii acestui site rămân strict cofidenţiale şi nu vor fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel pentru care sunt solicitate la înscriere. Informatiile vor fi stocate pentru a putea răspunde nevoilor utilizatorilor, respectiv pentru a putea furniza serviciile de training pentru care au optat aceştia.

Aceste informaţii stocate nu vor fi divulgate sau vândute unor persoane terţe şi vor fi folosite doar pentru a se transmite oferte şi informaţii comerciale legate de activitatea firmei S.C. BARANTA S.R.L.

S.C. BARANTA S.R.L. îşi rezervă dreptul de adăuga sau modifica conţinutul acestui site şi regulile de utilizare ale acestuia, în orice moment, fără notificarea prealabilă.

S.C. BARANTA S.R.L. nu ofera niciun fel de garantie, expresa sau tacita, in legatura cu informatiile si materialele prezente pe site, pentru, dar nelimitandu-se la: incalcarea de drepturi ale tertilor, titlu, potrivire pentru un anumit scop sau comercializare si lipsa de virusi de computer.

Limitarea responsabilitatii: S.C. BARANTA S.R.L. nu este si nu va fi raspunzatoare in nici un fel pentru prejudicii, incluzand, dar nelimitandu-se la prejudicii directe sau indirecte, speciale, incidentale sau colaterale, pierderi sau cheltuieli decurgand din folosirea acestui site, din lipsa de abilitati in folosirea de catre terti sau din avarii, erori, omisiuni, intreruperi, defecte, intarzieri in operatiuni sau transmisii, virusi sau avarii ale sistemelor.

S.C. BARANTA S.R.L. nu este si nu va fi raspunzatoare in nici un fel pentru prejudicii, incluzand, dar nelimitandu-se la prejudicii directe sau indirecte, speciale, incidentale sau colaterale din folosirea de către participanţi a informaţiilor primite in cadrul cursurilor de formare, prestate de către BARANTA S.R.L.